top of page

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle personen aan wie we hulp bieden en gaan vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens. De informatie die we in digitale dossiers vastleggen is bedoeld om goede hulpverlening mogelijk te maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens stellen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

bottom of page