top of page
Over ons

Over ons

Omnia betekent ‘behoefte’ in het Arabisch en ‘iedereen’ in het Latijn. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van de meest diverse mensen; Omnia werkt cultuursensitief en universeel. Ons team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden - hierdoor voelt iedereen zich snel vertrouwd en we helpen veelal in de eigen moedertaal. Door ons ‘gemengde team’ zorgen we voor een juiste persoonlijke match. Iedere situatie is anders en iedere persoon is uniek; we kijken wat past bij iedere client. Samen stellen we een plan van aanpak op en stellen de client centraal. Wij luisteren naar ieders verhaal en werken aan een positief verantwoord leven - van mens tot mens. We zijn thuis in alle culturen: geen drempels, altijd onbevooroordeeld vanuit gelijkwaardigheid. Zelfredzaamheid van onze cliënten staat altijd centraal en we motiveren hen om het eigen sociale netwerk in te schakelen. We werken aan het vergroten van de eigen kracht zodat problemen zelfstandig kunnen worden aangepakt; met als doel zelfregie - het leven weer in eigen hand nemen.

wat is WMO?
physician-consulting-his-patient-clinic.jpg

Wat is WMO?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit houdt in dat gemeenten ondersteuning moeten bieden aan inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van een zelfredzaam leven. Dat begint met het zorgen voor goede leefomstandigheden in eigen dorp of stad. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. WMO is er voor iedereen vanaf 18 jaar. Dit gaat in samenspraak met de gemeente. Bij begeleiding vanuit de WMO gaat het niet om het overnemen van taken, maar er bij helpen.

Voor hulp in de leeftijd tot 18 jaar verwijzen wij je graag naar Omnia Jeugdzorg: www.omnia-jeugdzorg.nl


De doelgroep van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bestaat uit mensen die die (nog) onvoldoende in staat zijn de verantwoordelijkheid over hun eigen leven te nemen. Wij begeleiden mensen naar zelfredzaamheid; richting een situatie waarbij ze de regie weer in eigen hand nemen, eventueel aangevuld met praktische ondersteuning. Wij zien te vaak dat mensen worden doorverwezen. Ook bij ernstigere situaties (bijv. een dreigende uithuiszetting) ondersteunen we dusdanig dat de client weer grip krijgt op zijn of haar leven. Ook zien we dat bij sommige moeilijk bereikbare groepen hulp vaak te laat wordt hulp ingezet. Er zijn altijd onhoudbare situaties maar dat zouden volgens ons uitzonderingen moeten zijn. Wij streven naar maximaal afschalen of consolideren.  

Wat we doen

Wat we doen

Binnen Omnia richten we ons op individuele begeleiding en ondersteuning. Hierbij valt te denken aan onderstaande zaken:

Doorbreken van een sociaal isolement

Opbouwen van een sociaal netwerk

In orde brengen van administratie en financiën

Ondersteuning bij het zoeken naar een baan of opleiding

Zorgen voor een leefbaar en schoon huishouden

Bemiddeling bij woonoverlast

Onze aanpak
Group therapy

Voorbeeld situaties

U heeft ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen en u leert hoe u zelf de regie kunt pakken

Onze aanpak

Er is bij onze cliënten vaak sprake van een gebrek aan (zelf)vertrouwen, vaardigheden en/of perspectief. Onze begeleiders voelen aan wat nodig is om op de juiste wijze te werken aan het versterken van het zelfvertrouwen en zelfacceptatie plus het bieden van perspectief. Met als resultaat: de eigen kracht wordt versterkt en de energie gaat weer stromen zodat verandering plaats kan vinden. Ieder mens is verschillend; iedere persoon heeft zijn eigen kwaliteiten en aandachtspunten. Wij werken cultuursensitief en helpen veelal in de eigen moedertaal. We werken aan een goede vertrouwensrelatie en een goede intake en juiste match zijn hierin belangrijk.

Onze werkwijze is gericht op het versterken van de positieve kanten en het neutraliseren van de minder helpende eigenschappen. Door neutralisatie zorgen we ervoor dat deze eigenschappen niet negatief of destructief kunnen uitwerken. Wij verstaan de kunst van het begeleiden: we zetten de client in beweging zodat verantwoordelijkheid kan worden genomen over zijn of haar leven. Wanneer nodig schakelen we externe begeleiders in - we werken intensief samen met andere organisaties.

middle-eastern-woman-with-smartphone.jpg

Zonder drempel, zonder stempel en met 3 V’s

Zonder drempel betekent voor ons: vertrouwd, persoonlijk en oprecht

Zonder stempel betekent voor ons: zonder oordeel, met begrip en acceptatie, met gevoel voor cultuurverschillen en achtergronden;

Met 3 V’s betekent voor ons: vertrouwd, vaardig en verantwoord.

heb je ondersteuning nodig?

Als u eens wilt afspreken, een mogelijk ondersteuning wilt bespreken of meer wilt weten over wat wij kunnen doen.
bottom of page